Honours, Awards and Prizes- KANIE Kiyoshi -
number of results to view: what to display: sort:
total:13
[2014]
1.第72回功績賞(2014)
[2012]
2.第60回論文賞(2012)
[2010]
3.第9回 科学奨励賞(2010)
[2008]
4.平成19年度 トーキン科学技術振興財団研究奨励賞(2008)
[2006]
5.多元物質研究奨励賞(2006)
6.論文賞(A部門)(2006)
7.YOUNG POSTER AWARD(2006)
8.第86年会 優秀講演賞(2006)
[2004]
9.研究奨励賞(2004)
10.第44回原田研究奨励賞(2004)
[2000]
11.虹彩賞(2000)
12.Best Poster Award(2000)
[1997]
13.講演奨励賞(1997)
Page: [1]
BackTop
copyright(c)2005 Tohoku University