Honours, Awards and Prizes- SUGAWARA Yu -
number of results to view: what to display: sort:
total:6
[2019]
1.日本鉄鋼協会 研究奨励賞(2019)
[2018]
2.第58回原田研究奨励賞(2018)
3.腐食防食学会 進歩賞(2018)
4.トーキン科学技術賞最優秀賞(2018)
[2013]
5.日本金属学会奨励賞(材料化学部門)(2013)
[2012]
6.手島精一記念研究賞(2012)
Page: [1]
BackTop
copyright(c)2005 Tohoku University