Original Papers- NAKAYAMA Keiko -
number of results to view: what to display: sort:
total:250
[2020]
1.The Autism-Related Protein SETD5 Controls Neural Cell Proliferation through Epigenetic Regulation of rDNA Expression..[iScience,23(4),(2020),101030]Tadashi Nakagawa, Satoko Hattori, Risa Nobuta, Ryuichi Kimura, Makiko Nakagawa, Masaki Matsumoto, Yuko Nagasawa, Ryo Funayama, Tsuyoshi Miyakawa, Toshifumi Inada, Noriko Osumi, Keiichi I Nakayama, Keiko Nakayama
10.1016/j.isci.2020.101030
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32299058
2.BACH1 Promotes Pancreatic Cancer Metastasis by Repressing Epithelial Genes and Enhancing Epithelial-Mesenchymal Transition..[Cancer research,80(6),(2020),1279-1292]Masaki Sato, Mitsuyo Matsumoto, Yuriko Saiki, Mahabub Alam, Hironari Nishizawa, Masahiro Rokugo, Andrey Brydun, Shinji Yamada, Mika K Kaneko, Ryo Funayama, Mamoru Ito, Yukinari Kato, Keiko Nakayama, Michiaki Unno, Kazuhiko Igarashi
10.1158/0008-5472.CAN-18-4099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31919242
3.Metabolic and pathologic profiles of human LSS deficiency recapitulated in mice..[PLoS genetics,16(2),(2020),e1008628-]Yoichi Wada, Atsuo Kikuchi, Akimune Kaga, Naoki Shimizu, Junya Ito, Ryo Onuma, Fumiyoshi Fujishima, Eriko Totsune, Ryo Sato, Tetsuya Niihori, Matsuyuki Shirota, Ryo Funayama, Kota Sato, Toru Nakazawa, Keiko Nakayama, Yoko Aoki, Setsuya Aiba, Kiyotaka Nakagawa, Shigeo Kure
10.1371/journal.pgen.1008628
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32101538
4.Cohort Profile: Tohoku Medical Megabank Project Birth and Three-Generation Cohort Study (TMM BirThree Cohort Study): rationale, progress and perspective..[International journal of epidemiology,49(1),(2020),18-19]Shinichi Kuriyama, Hirohito Metoki, Masahiro Kikuya, Taku Obara, Mami Ishikuro, Chizuru Yamanaka, Masato Nagai, Hiroko Matsubara, Tomoko Kobayashi, Junichi Sugawara, Gen Tamiya, Atsushi Hozawa, Naoki Nakaya, Naho Tsuchiya, Tomohiro Nakamura, Akira Narita, Mana Kogure, Takumi Hirata, Ichiro Tsuji, Fuji Nagami, Nobuo Fuse, Tomohiko Arai, Yoshio Kawaguchi, Shinichi Higuchi, Masaki Sakaida, Yoichi Suzuki, Noriko Osumi, Keiko Nakayama, Kiyoshi Ito, Shinichi Egawa, Koichi Chida, Eiichi Kodama, Hideyasu Kiyomoto, Tadashi Ishii, Akito Tsuboi, Hiroaki Tomita, Yasuyuki Taki, Hiroshi Kawame, Kichiya Suzuki, Naoto Ishii, Soichi Ogishima, Satoshi Mizuno, Takako Takai-Igarashi, Naoko Minegishi, Jun Yasuda, Kazuhiko Igarashi, Ritsuko Shimizu, Masao Nagasaki, Osamu Tanabe, Seizo Koshiba, Hiroaki Hashizume, Hozumi Motohashi, Teiji Tominaga, Sadayoshi Ito, Kozo Tanno, Kiyomi Sakata, Atsushi Shimizu, Jiro Hitomi, Makoto Sasaki, Kengo Kinoshita, Hiroshi Tanaka, Tadao Kobayashi, Shigeo Kure, Nobuo Yaegashi, Masayuki Yamamoto
10.1093/ije/dyz169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31504573
5.Resistin-like molecule beta, a colonic epithelial protein, exhibits antimicrobial activity against Staphylococcus aureus including methicillin-resistant strains..[Surgery today,(2020)]Kazuhiro Watanabe, Kikuji Itoh, Sang-Hee Park, Mitsuo Kaku, Keiko Ishii, Hironobu Sasano, Takeshi Naitoh, Michiaki Unno, Kouhei Fukushima
10.1007/s00595-020-01974-z
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32062787
6.Variants That Affect Function of Calcium Channel TRPV6 Are Associated With Early-onset Chronic Pancreatitis..[Gastroenterology,(2020)]Atsushi Masamune, Hiroshi Kotani, Franziska Lena Sörgel, Jian-Min Chen, Shin Hamada, Reiko Sakaguchi, Emmanuelle Masson, Eriko Nakano, Yoichi Kakuta, Tetsuya Niihori, Ryo Funayama, Matsuyuki Shirota, Tatsuya Hirano, Tetsuya Kawamoto, Atsuki Hosokoshi, Kiyoshi Kume, Lara Unger, Maren Ewers, Helmut Laumen, Peter Bugert, Masayuki X Mori, Volodymyr Tsvilovskyy, Petra Weißgerber, Ulrich Kriebs, Claudia Fecher-Trost, Marc Freichel, Kalliope N Diakopoulos, Alexandra Berninger, Marina Lesina, Kentaro Ishii, Takao Itoi, Tsukasa Ikeura, Kazuichi Okazaki, Tom Kaune, Jonas Rosendahl, Masao Nagasaki, Yasuhito Uezono, Hana Algül, Keiko Nakayama, Yoichi Matsubara, Yoko Aoki, Claude Férec, Yasuo Mori, Heiko Witt, Tooru Shimosegawa
10.1053/j.gastro.2020.01.005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31930989
7.Study profile of The Tohoku Medical Megabank Community-Based Cohort Study..[Journal of epidemiology,(2020)]Atsushi Hozawa, Kozo Tanno, Naoki Nakaya, Tomohiro Nakamura, Naho Tsuchiya, Takumi Hirata, Akira Narita, Mana Kogure, Kotaro Nochioka, Ryohei Sasaki, Nobuyuki Takanashi, Kotaro Otsuka, Kiyomi Sakata, Shinichi Kuriyama, Masahiro Kikuya, Osamu Tanabe, Junichi Sugawara, Kichiya Suzuki, Yoichi Suzuki, Eiichi N Kodama, Nobuo Fuse, Hideyasu Kiyomoto, Hiroaki Tomita, Akira Uruno, Yohei Hamanaka, Hirohito Metoki, Mami Ishikuro, Taku Obara, Tomoko Kobayashi, Kazuyuki Kitatani, Takako Takai-Igarashi, Soichi Ogishima, Mamoru Satoh, Hideki Ohmomo, Akito Tsuboi, Shinichi Egawa, Tadashi Ishii, Kiyoshi Ito, Sadayoshi Ito, Yasuyuki Taki, Naoko Minegishi, Naoto Ishii, Masao Nagasaki, Kazuhiko Igarashi, Seizo Koshiba, Ritsuko Shimizu, Gen Tamiya, Keiko Nakayama, Hozumi Motohashi, Jun Yasuda, Atsushi Shimizu, Tsuyoshi Hachiya, Yuh Shiwa, Teiji Tominaga, Hiroshi Tanaka, Kotaro Oyama, Ryoichi Tanaka, Hiroshi Kawame, Akimune Fukushima, Yasushi Ishigaki, Tomoharu Tokutomi, Noriko Osumi, Tadao Kobayashi, Fuji Nagami, Hiroaki Hashizume, Tomohiro Arai, Yoshio Kawaguchi, Shinichi Higuchi, Masaki Sakaida, Ryujin Endo, Satoshi Nishizuka, Ichiro Tsuji, Jiro Hitomi, Motoyuki Nakamura, Kuniaki Ogasawara, Nobuo Yaegashi, Kengo Kinoshita, Shigeo Kure, Akio Sakai, Seiichiro Kobayashi, Kenji Sobue, Makoto Sasaki, Masayuki Yamamoto
10.2188/jea.JE20190271
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31932529
8.Knockout Mouse Models Provide Insight into the Biological Functions of CRL1 Components..[Advances in experimental medicine and biology,1217,(2020),147-171]Tadashi Nakagawa, Keiko Nakayama, Keiichi I Nakayama
10.1007/978-981-15-1025-0_10
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31898227
[2019]
9.Biallelic variants/mutations of IL1RAP in patients with steroid-sensitive nephrotic syndrome..[International immunology,(2019)]Sou Niitsuma, Hiroki Kudo, Atsuo Kikuchi, Takaya Hayashi, Satoshi Kumakura, Shuhei Kobayashi, Yuko Okuyama, Naonori Kumagai, Tetsuya Niihori, Yoko Aoki, Takanori So, Ryo Funayama, Keiko Nakayama, Matsuyuki Shirota, Shuji Kondo, Shoji Kagami, Hiroyasu Tsukaguchi, Kazumoto Iijima, Shigeo Kure, Naoto Ishii
10.1093/intimm/dxz081
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31954058
10.Pathogenic mutations in the ALS gene CCNF cause cytoplasmic mislocalization of Cyclin F and elevated VCP ATPase activity..[Human molecular genetics,28(20),(2019),3486-3497]Yujiao Yu, Tadashi Nakagawa, Akane Morohoshi, Makiko Nakagawa, Noriko Ishida, Naoki Suzuki, Masashi Aoki, Keiko Nakayama
10.1093/hmg/ddz119
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31577344
11.Detection of NRAS mutation in cell-free DNA biological fluids from patients with kaposiform lymphangiomatosis..[Orphanet journal of rare diseases,14(1),(2019),215]Michio Ozeki, Yoko Aoki, Akifumi Nozawa, Shiho Yasue, Saori Endo, Yumiko Hori, Kentaro Matsuoka, Tetsuya Niihori, Ryo Funayama, Matsuyuki Shirota, Keiko Nakayama, Toshiyuki Fukao
10.1186/s13023-019-1191-5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31511039
12.Cancer-associated fibroblasts secrete Wnt2 to promote cancer progression in colorectal cancer..[Cancer medicine,(2019)]Aizawa T, Karasawa H, Funayama R, Shirota M, Suzuki T, Maeda S, Suzuki H, Yamamura A, Naitoh T, Nakayama K, Unno M
10.1002/cam4.2523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31468733
13.Aberrant axon branching via Fos-B dysregulation in FUS-ALS motor neurons..[EBioMedicine,45,(2019),362-378]Tetsuya Akiyama, Naoki Suzuki, Mitsuru Ishikawa, Koki Fujimori, Takefumi Sone, Jiro Kawada, Ryo Funayama, Fumiyoshi Fujishima, Shio Mitsuzawa, Kensuke Ikeda, Hiroya Ono, Tomomi Shijo, Shion Osana, Matsuyuki Shirota, Tadashi Nakagawa, Yasuo Kitajima, Ayumi Nishiyama, Rumiko Izumi, Satoru Morimoto, Yohei Okada, Takayuki Kamei, Mayumi Nishida, Masahiro Nogami, Shohei Kaneda, Yoshiho Ikeuchi, Hiroaki Mitsuhashi, Keiko Nakayama, Teruo Fujii, Hitoshi Warita, Hideyuki Okano, Masashi Aoki
10.1016/j.ebiom.2019.06.013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31262712
14.Biallelic GALM pathogenic variants cause a novel type of galactosemia..[Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics,21(6),(2019),1286-1294]Yoichi Wada, Atsuo Kikuchi, Natsuko Arai-Ichinoi, Osamu Sakamoto, Yusuke Takezawa, Shinya Iwasawa, Tetsuya Niihori, Hiromi Nyuzuki, Yoko Nakajima, Erika Ogawa, Mika Ishige, Hiroki Hirai, Hideo Sasai, Ryoji Fujiki, Matsuyuki Shirota, Ryo Funayama, Masayuki Yamamoto, Tetsuya Ito, Osamu Ohara, Keiko Nakayama, Yoko Aoki, Seizo Koshiba, Toshiyuki Fukao, Shigeo Kure
10.1038/s41436-018-0340-x
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30451973
15.Recurrent de novo MAPK8IP3 variants cause neurological phenotypes..[Annals of neurology,85(6),(2019),927-933]Shinya Iwasawa, Kumiko Yanagi, Atsuo Kikuchi, Yasuko Kobayashi, Kazuhiro Haginoya, Hiroshi Matsumoto, Kenji Kurosawa, Masayuki Ochiai, Yasunari Sakai, Atsushi Fujita, Noriko Miyake, Tetsuya Niihori, Matsuyuki Shirota, Ryo Funayama, Shigeaki Nonoyama, Shouichi Ohga, Hiroshi Kawame, Keiko Nakayama, Yoko Aoki, Naomichi Matsumoto, Tadashi Kaname, Yoichi Matsubara, Wataru Shoji, Shigeo Kure
10.1002/ana.25481
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30945334
16.Germline-Activating RRAS2 Mutations Cause Noonan Syndrome..[American journal of human genetics,104(6),(2019),1233-1240]Tetsuya Niihori, Koki Nagai, Atsushi Fujita, Hirofumi Ohashi, Nobuhiko Okamoto, Satoshi Okada, Atsuko Harada, Hirotaka Kihara, Thomas Arbogast, Ryo Funayama, Matsuyuki Shirota, Keiko Nakayama, Taiki Abe, Shin-Ichi Inoue, I-Chun Tsai, Naomichi Matsumoto, Erica E Davis, Nicholas Katsanis, Yoko Aoki
10.1016/j.ajhg.2019.04.014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31130285
[2018]
17.Peroxisome biogenesis deficiency attenuates the BDNF-TrkB pathway-mediated development of the cerebellum..[Life science alliance,1(6),(2018),e201800062-]Yuichi Abe, Masanori Honsho, Ryota Itoh, Ryoko Kawaguchi, Masashi Fujitani, Kazushirou Fujiwara, Masaaki Hirokane, Takashi Matsuzaki, Keiko Nakayama, Ryohei Ohgi, Toshihiro Marutani, Keiichi I Nakayama, Toshihide Yamashita, Yukio Fujiki
10.26508/lsa.201800062
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30519675
18.Novel IARS2 mutations in Japanese siblings with CAGSSS, Leigh, and West syndrome..[Brain & development,40(10),(2018),934-938]Yusuke Takezawa, Hiromi Fujie, Atsuo Kikuchi, Tetsuya Niihori, Ryo Funayama, Matsuyuki Shirota, Keiko Nakayama, Yoko Aoki, Masayuki Sasaki, Shigeo Kure
10.1016/j.braindev.2018.06.010
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30041933
19.The ubiquitin ligase subunit β-TrCP in Sertoli cells is essential for spermatogenesis in mice..[Developmental biology,(2018)]Morohoshi A, Nakagawa T, Nakano S, Nagasawa Y, Nakayama K
10.1016/j.ydbio.2018.10.023
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30391586
20.Genomic analysis identifies masqueraders of full-term cerebral palsy..[Annals of clinical and translational neurology,5(5),(2018),538-551]Yusuke Takezawa, Atsuo Kikuchi, Kazuhiro Haginoya, Tetsuya Niihori, Yurika Numata-Uematsu, Takehiko Inui, Saeko Yamamura-Suzuki, Takuya Miyabayashi, Mai Anzai, Sato Suzuki-Muromoto, Yukimune Okubo, Wakaba Endo, Noriko Togashi, Yasuko Kobayashi, Akira Onuma, Ryo Funayama, Matsuyuki Shirota, Keiko Nakayama, Yoko Aoki, Shigeo Kure
10.1002/acn3.551
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29761117
Page: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [next]
BackTop
copyright(c)2005 Tohoku University