Books- DIPTARAMA HENDRIAN -
number of results to view: what to display: sort:
total:1
[2019]
1.Disaster Robotics - Results from the ImPACT Tough Robotics Challenge.[Springer,(2019)]Kazunori Ohno, Ryunosuke Hamada, Tatsuya Hoshi, Hiroyuki Nishinoma, Shumpei Yamaguchi, Solvi Arnold, Kimitoshi Yamazaki, Takefumi Kikusui, Satoko Matsubara, Miho Nagasawa, Takatomi Kubo, Eri Nakahara, Yuki Maruno, Kazushi Ikeda, Toshitaka Yamakawa, Takeshi Tokuyama, Ayumi Shinohara, Ryo Yoshinaka, Diptarama Hendrian, Kaizaburo Chubachi, Satoshi Kobayashi, Katsuhito Nakashima, Hiroaki Naganuma, Ryu Wakimoto, Shu Ishikawa, Tatsuki Miura, Satoshi Tadokoro
ISBN978-3-030-05321-5
Pageļ¼š [1]
BackTop
copyright(c)2005 Tohoku University