Original Papers- KODAMA Tadayuki -
number of results to view: what to display: sort:
total:106
[2007]
101.The luminosity function and star formation rate between redshifts of 0.07 and 1.47 for narrowband emitters in the subaru deep field.[ASTROPHYSICAL JOURNAL,657(2),(2007),738-759]Chun Ly, Matt A. Malkan, Nobunari Kashikawa, Kazuhiro Shimasaku, Mamoru Doi, Tohru Nagao, Masanori Iye, Tadayuki Kodama, Tomoki Morokuma, Kentaro Motohara
10.1086/510828
http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000244928500008&DestApp=WOS
102.The SUBARU deep field project: Lyman alpha emitters at a redshift of 6.6 (vol 57, pg 165, 2005).[PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN,59(1),(2007),277]Yoshiaki Taniguchi, Msaru Ajiki, Tohru Nagao, Yasuhiro Shioya, Takashi Murayama, Nobunari Kashikawa, Keiichi Kodaira, Norio Kaifu, Hiroyasu Ando, Hiroshi Karoji, Masayuki Akiyama, Kentaro Aoki, Mamoru Doi, Shinobu S. Fujita, Hisanori Furusawa, Tomoki Hayashino, Furnihide Iwamuro, Masanori Iye, Naoto Kobayashi, Tadayuki Kodama, Yutaka Komiyama, Yuichi Matsuda, Satoshi Miyazaki, Yoshihiko Mizumoto, Tomoki Morokuma, Kentaro Motohara, Kyoji Nariai, Koji Ohta, Youichi Ohyama, Sadanori Okamura, Masami Ouchi, Toshiyuki Sasaki, Yasunori Sato, Kazuhiro Sekiguchi, Kazuhiro Shimasaku, Hajime Tamura, Masayuki Umemura, Toru Yamada, Naoki Yasuda, Michitoshi Yoshida
10.1093/pasj/59.1.277
http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000244977200024&DestApp=WOS
103.Proto-Clusters with Evolved Populations around Radio Galaxies at 2 < z < 3.[COSMIC FRONTIERS,379,(2007),202-+]Tadayuki Kodama, Masayuki Tanaka, Ichi Tanaka, Masaru Kajisawa
http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000253562800032&DestApp=WOS
[2006]
104.Luminosity functions of lyman break galaxies at z similar to 4 and z similar to 5 in the Subaru Deep Field.[ASTROPHYSICAL JOURNAL,653(2),(2006),988-1003]Makiko Yoshida, Kazuhiro Shimasaku, Nobunari Kashikawa, Masami Ouchi, Sadanori Okamura, Masaru Ajiki, Masayuki Akiyama, Hiroyasu Ando, Kentaro Aoki, Mamoru Doi, Hisanori Furusawa, Tomoki Hayashino, Fumihide Iwamuro, Masanori Iye, Hiroshi Karoji, Naoto Kobayashi, Keiichi Kodaira, Tadayuki Kodama, Yutaka Komiyama, Matthew A. Malkan, Yuichi Matsuda, Satoshi Miyazaki, Yoshihiko Mizumoto, Tomoki Morokuma, Kentaro Motohara, Takashi Murayama, Tohru Nagao, Kyoji Nariai, Kouji Ohta, Toshiyuki Sasaki, Yasunori Sato, Kazuhiro Sekiguchi, Yasuhiro Shioya, Hajime Tamura, Yoshiaki Taniguchi, Masayuki Umemura, Toru Yamada, Naoki Yasuda
10.1086/508621
http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000242955200015&DestApp=WOS
105.Protoclusters with evolved populations around radio galaxies at z similar to 2.5.[MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY,371(2),(2006),577-582]Masaru Kajisawa, Tadayuki Kodama, Ichi Tanaka, Toru Yamada, Richard Bower
10.1111/j.1365-2966.2006.10704.x
http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000240201200006&DestApp=WOS
106.Deep extragalactic surveys around the ecliptic poles with AKARI (ASTRO-F).[PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN,58(4),(2006),673-694]Hideo Matsuhara, Takehiko Wada, Shuji Matsuura, Takao Nakagawa, Mitsunobu Kawada, Youichi Ohyama, Chris P. Pearson, Shinki Oyabu, Toshinobu Takagi, Stephen Serjeant, Glenn J. White, Hitoshi Hanami, Hidenori Watarai, Tsutomu T. Takeuchi, Tadayuki Kodama, Nobuo Arimoto, Sadanori Okamura, Hyung Mok Lee, Soojong Pak, Myung Shin Im, Myung Gyoon Lee, Woojung Kim, Woong-Seob Jeong, Koji Imai, Naofumi Fujishiro, Mai Shirahata, Toyoaki Suzuki, Chiaki Ihara, Itsuki Sakons
10.1093/pasj/58.4.673
http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000240376000006&DestApp=WOS
Pageļ¼š [prev] [1] [2] [3] [4] [5] [6]
BackTop
copyright(c)2005 Tohoku University