Original Papers- YAMAMOTO Masayuki -
number of results to view: what to display: sort:
total:705
[2017]
101.GATA2 haploinsufficiency accelerates EVI1-driven leukemogenesis.[BLOOD,130(7),(2017),908-919]Saori Katayama, Mikiko Suzuki, Ayaka Yamaoka, Nadine Keleku-Lukwete, Fumiki Katsuoka, Akihito Otsuki, Shigeo Kure, James Douglas Engel, Masayuki Yamamoto
10.1182/blood-2016-12-756767
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28630119 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000407779500013&DestApp=WOS
102.FANTOM5 CAGE profiles of human and mouse samples..[Scientific data,4,(2017),170112]Shuhei Noguchi, Takahiro Arakawa, Shiro Fukuda, Masaaki Furuno, Akira Hasegawa, Fumi Hori, Sachi Ishikawa-Kato, Kaoru Kaida, Ai Kaiho, Mutsumi Kanamori-Katayama, Tsugumi Kawashima, Miki Kojima, Atsutaka Kubosaki, Ri-Ichiroh Manabe, Mitsuyoshi Murata, Sayaka Nagao-Sato, Kenichi Nakazato, Noriko Ninomiya, Hiromi Nishiyori-Sueki, Shohei Noma, Eri Saijyo, Akiko Saka, Mizuho Sakai, Christophe Simon, Naoko Suzuki, Michihira Tagami, Shoko Watanabe, Shigehiro Yoshida, Peter Arner, Richard A Axton, Magda Babina, J Kenneth Baillie, Timothy C Barnett, Anthony G Beckhouse, Antje Blumenthal, Beatrice Bodega, Alessandro Bonetti, James Briggs, Frank Brombacher, Ailsa J Carlisle, Hans C Clevers, Carrie A Davis, Michael Detmar, Taeko Dohi, Albert S B Edge, Matthias Edinger, Anna Ehrlund, Karl Ekwall, Mitsuhiro Endoh, Hideki Enomoto, Afsaneh Eslami, Michela Fagiolini, Lynsey Fairbairn, Mary C Farach-Carson, Geoffrey J Faulkner, Carmelo Ferrai, Malcolm E Fisher, Lesley M Forrester, Rie Fujita, Jun-Ichi Furusawa, Teunis B Geijtenbeek, Thomas Gingeras, Daniel Goldowitz, Sven Guhl, Reto Guler, Stefano Gustincich, Thomas J Ha, Masahide Hamaguchi, Mitsuko Hara, Yuki Hasegawa, Meenhard Herlyn, Peter Heutink, Kelly J Hitchens, David A Hume, Tomokatsu Ikawa, Yuri Ishizu, Chieko Kai, Hiroshi Kawamoto, Yuki I Kawamura, Judith S Kempfle, Tony J Kenna, Juha Kere, Levon M Khachigian, Toshio Kitamura, Sarah Klein, S Peter Klinken, Alan J Knox, Soichi Kojima, Haruhiko Koseki, Shigeo Koyasu, Weonju Lee, Andreas Lennartsson, Alan Mackay-Sim, Niklas Mejhert, Yosuke Mizuno, Hiromasa Morikawa, Mitsuru Morimoto, Kazuyo Moro, Kelly J Morris, Hozumi Motohashi, Christine L Mummery, Yutaka Nakachi, Fumio Nakahara, Toshiyuki Nakamura, Yukio Nakamura, Tadasuke Nozaki, Soichi Ogishima, Naganari Ohkura, Hiroshi Ohno, Mitsuhiro Ohshima, Mariko Okada-Hatakeyama, Yasushi Okazaki, Valerio Orlando, Dmitry A Ovchinnikov, Robert Passier, Margaret Patrikakis, Ana Pombo, Swati Pradhan-Bhatt, Xian-Yang Qin, Michael Rehli, Patrizia Rizzu, Sugata Roy, Antti Sajantila, Shimon Sakaguchi, Hiroki Sato, Hironori Satoh, Suzana Savvi, Alka Saxena, Christian Schmidl, Claudio Schneider, Gundula G Schulze-Tanzil, Anita Schwegmann, Guojun Sheng, Jay W Shin, Daisuke Sugiyama, Takaaki Sugiyama, Kim M Summers, Naoko Takahashi, Jun Takai, Hiroshi Tanaka, Hideki Tatsukawa, Andru Tomoiu, Hiroo Toyoda, Marc van de Wetering, Linda M van den Berg, Roberto Verardo, Dipti Vijayan, Christine A Wells, Louise N Winteringham, Ernst Wolvetang, Yoko Yamaguchi, Masayuki Yamamoto, Chiyo Yanagi-Mizuochi, Misako Yoneda, Yohei Yonekura, Peter G Zhang, Silvia Zucchelli, Imad Abugessaisa, Erik Arner, Jayson Harshbarger, Atsushi Kondo, Timo Lassmann, Marina Lizio, Serkan Sahin, Thierry Sengstag, Jessica Severin, Hisashi Shimoji, Masanori Suzuki, Harukazu Suzuki, Jun Kawai, Naoto Kondo, Masayoshi Itoh, Carsten O Daub, Takeya Kasukawa, Hideya Kawaji, Piero Carninci, Alistair R R Forrest, Yoshihide Hayashizaki
10.1038/sdata.2017.112
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28850106
103.Regulation of hypoxia-inducible gene expression after HIF activation.[EXPERIMENTAL CELL RESEARCH,356(2),(2017),182-186]Norio Suzuki, Katarina Gradin, Lorenz Poellinger, Masayuki Yamamoto
10.1016/j.yexcr.2017.03.013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28286304 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000404318600012&DestApp=WOS
104.Security controls in an integrated Biobank to protect privacy in data sharing: rationale and study design.[BMC MEDICAL INFORMATICS AND DECISION MAKING,17(1),(2017),100-]Takako Takai-Igarashi, Kengo Kinoshita, Masao Nagasaki, Soichi Ogishima, Naoki Nakamura, Sachiko Nagase, Satoshi Nagaie, Tomo Saito, Fuji Nagami, Naoko Minegishi, Yoichi Suzuki, Kichiya Suzuki, Hiroaki Hashizume, Shinichi Kuriyama, Atsushi Hozawa, Nobuo Yaegashi, Shigeo Kure, Gen Tamiya, Yoshio Kawaguchi, Hiroshi Tanaka, Masayuki Yamamoto
10.1186/s12911-017-0494-5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28683736 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000405364300001&DestApp=WOS
105.Exome sequencing deciphers a germline MET mutation in familial epidermal growth factor receptor-mutant lung cancer..[Cancer science,108(6),(2017),1263-1270]Naoki Tode, Toshiaki Kikuchi, Tomohiro Sakakibara, Taizou Hirano, Akira Inoue, Shinya Ohkouchi, Tsutomu Tamada, Tatsuma Okazaki, Akira Koarai, Hisatoshi Sugiura, Tetsuya Niihori, Yoko Aoki, Keiko Nakayama, Kunio Matsumoto, Yoichi Matsubara, Masayuki Yamamoto, Akira Watanabe, Toshihiro Nukiwa, Masakazu Ichinose
10.1111/cas.13233
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28294470
106.Nrf2 promotes mutant K-ras/p53-driven pancreatic carcinogenesis.[CARCINOGENESIS,38(6),(2017),661-670]Shin Hamada, Keiko Taguchi, Atsushi Masamune, Masayuki Yamamoto, Tooru Shimosegawa
10.1093/carcin/bgx043
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29240881 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000404040000009&DestApp=WOS
107.Identification of six new genetic loci associated with atrial fibrillation in the Japanese population.[NATURE GENETICS,49(6),(2017),953-+]Siew-Kee Low, Atsushi Takahashi, Yusuke Ebana, Kouichi Ozaki, Ingrid E. Christophersen-, Patrick T. Ellinor, Soichi Ogishima, Masayuki Yamamoto, Mamoru Satoh, Makoto Sasaki, Taiki Yamaji, Motoki Iwasaki, Shoichiro Tsugane, Keitaro Tanaka, Mariko Naito, Kenji Wakai, Hideo Tanaka, Tetsushi Furukawa, Michiaki Kubo, Kaoru Ito, Yoichiro Kamatani, Toshihiro Tanaka
10.1038/ng.3842
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28416822 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000402062300022&DestApp=WOS
108.The novel Nrf2 inducer TFM-735 ameliorates experimental autoimmune encephalomyelitis in mice.[EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY,802,(2017),76-84]Chika Higashi, Atsuko Kawaji, Naoto Tsuda, Makiko Hayashi, Ryota Saito, Yoko Yagishita, Takafumi Suzuki, Akira Uruno, Masaki Nakamura, Kazunari Nakao, Shoji Furusako, Masayuki Yamamoto
10.1016/j.ejphar.2017.02.044
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28246026 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000400222900010&DestApp=WOS
109.A Histologic Categorization of Aqueous Outflow Routes in Familial Open-Angle Glaucoma and Associations With Mutations in the MYOC Gene in Japanese Patients.[INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE,58(5),(2017),2818-2831]Teruhiko Hamanaka, Masae Kimura, Tetsuro Sakurai, Nobuo Ishida, Jun Yasuda, Masao Nagasaki, Naoki Nariai, Atsushi Endo, Kei Homma, Fumiki Katsuoka, Yoichi Matsubara, Masayuki Yamamoto, Nobuo Fuse
10.1167/iovs.16-20646
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28564705 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000404591500048&DestApp=WOS
110.Nrf2 inactivation enhances placental angiogenesis in a preeclampsia mouse model and improves maternal and fetal outcomes..[Science signaling,10(479),(2017)]Masahiro Nezu, Tomokazu Souma, Lei Yu, Hiroki Sekine, Nobuyuki Takahashi, Andrew Zu-Sern Wei, Sadayoshi Ito, Akiyoshi Fukamizu, Zsuzsanna K Zsengeller, Tomohiro Nakamura, Atsushi Hozawa, S Ananth Karumanchi, Norio Suzuki, Masayuki Yamamoto
10.1126/scisignal.aam5711
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28512147
111.Derepression of the DNA Methylation Machinery of the Gata1 Gene Triggers the Differentiation Cue for Erythropoiesis.[MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY,37(8),(2017)]Lei Yu, Jun Takai, Akihito Otsuki, Fumiki Katsuoka, Mikiko Suzuki, Saori Katayama, Masahiro Nezu, James Douglas Engel, Takashi Moriguchi, Masayuki Yamamoto
10.1128/MCB.00592-16
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28069743 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000398844100006&DestApp=WOS
112.Genome-wide identification of inter-individually variable DNA methylation sites improves the efficacy of epigenetic association studies.[NPJ GENOMIC MEDICINE,2,(2017),11-]Tsuyoshi Hachiya, Ryohei Furukawa, Yuh Shiwa, Hideki Ohmomo, Kanako Ono, Fumiki Katsuoka, Masao Nagasaki, Jun Yasuda, Nobuo Fuse, Kengo Kinoshita, Masayuki Yamamoto, Kozo Tanno, Mamoru Satoh, Ryujin Endo, Makoto Sasaki, Kiyomi Sakata, Seiichiro Kobayashi, Kuniaki Ogasawara, Jiro Hitomi, Kenji Sobue, Atsushi Shimizu
10.1038/s41525-017-0016-5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29263827 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000413246100001&DestApp=WOS
113.Nrf2 Regulates the Risk of a Diesel Exhaust Inhalation-Induced Immune Response during Bleomycin Lung Injury and Fibrosis in Mice.[INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES,18(3),(2017)]Ying-Ji Li, Takako Shimizu, Yusuke Shinkai, Yukiyo Hirata, Hirofumi Inagaki, Ken Takeda, Arata Azuma, Masayuki Yamamoto, Tomoyuki Kawada
10.3390/ijms18030649
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28304344 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000400890600009&DestApp=WOS
114.Transcription factor Nrf2 hyperactivation in early-phase renal ischemia-reperfusion injury prevents tubular damage progression.[KIDNEY INTERNATIONAL,91(2),(2017),387-401]Masahiro Nezu, Tomokazu Souma, Lei Yu, Takafumi Suzuki, Daisuke Saigusa, Sadayoshi Ito, Norio Suzuki, Masayuki Yamamoto
10.1016/j.kint.2016.08.023
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27789056 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000392582000019&DestApp=WOS
115.Hyperactivation of Nrf2 in early tubular development induces nephrogenic diabetes insipidus.[NATURE COMMUNICATIONS,8,(2017),14577-]Takafumi Suzuki, Shiori Seki, Keiichiro Hiramoto, Eriko Naganuma, Eri H. Kobayashi, Ayaka Yamaoka, Liam Baird, Nobuyuki Takahashi, Hiroshi Sato, Masayuki Yamamoto
10.1038/ncomms14577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28233855 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000394654000001&DestApp=WOS
116.Nrf2 Improves Leptin and Insulin Resistance Provoked by Hypothalamic Oxidative Stress.[CELL REPORTS,18(8),(2017),2030-2044]Yoko Yagishita, Akira Uruno, Toshiaki Fukutomi, Ritsumi Saito, Daisuke Saigusa, Jingbo Pi, Akiyoshi Fukamizu, Fumihiro Sugiyama, Satoru Takahashi, Masayuki Yamamoto
10.1016/j.celrep.2017.01.064
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28228267 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000397328000018&DestApp=WOS
117.Halofuginone enhances the chemo-sensitivity of cancer cells by suppressing NRF2 accumulation.[FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE,103,(2017),236-247]Kouhei Tsuchida, Tadayuki Tsujita, Makiko Hayashi, Asaka Ojima, Nadine Keleku-Lukwete, Fumiki Katsuoka, Akihito Otsuki, Haruhisa Kikuchi, Yoshiteru Oshima, Mikiko Suzuki, Masayuki Yamamoto
10.1016/j.freeradbiomed.2016.12.041
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28039084 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000393014600023&DestApp=WOS
118.Genetic Predisposition to Ischemic Stroke: A Polygenic Risk Score.[STROKE,48(2),(2017),253-258]Tsuyoshi Hachiya, Yoichiro Kamatani, Atsushi Takahashi, Jun Hata, Ryohei Furukawa, Yuh Shiwa, Taiki Yamaji, Megumi Hara, Kozo Tanno, Hideki Ohmomo, Kanako Ono, Naoyuki Takashima, Koichi Matsuda, Kenji Wakai, Norie Sawada, Motoki Iwasaki, Kazumasa Yamagishi, Tetsuro Ago, Toshiharu Ninomiya, Akimune Fukushima, Atsushi Hozawa, Naoko Minegishi, Mamoru Satoh, Ryujin Endo, Makoto Sasaki, Kiyomi Sakata, Seiichiro Kobayashi, Kuniaki Ogasawara, Motoyuki Nakamura, Jiro Hitomi, Yoshikuni Kita, Keitaro Tanaka, Hiroyasu Iso, Takanari Kitazono, Michiaki Kubo, Hideo Tanaka, Shoichiro Tsugane, Yutaka Kiyohara, Masayuki Yamamoto, Kenji Sobue, Atsushi Shimizu
10.1161/STROKEAHA.116.014506
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28034966 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000394510300015&DestApp=WOS
119.A Homeostatic Shift Facilitates Endoplasmic Reticulum Proteostasis through Transcriptional Integration of Proteostatic Stress Response Pathways..[Molecular and cellular biology,37(4),(2017)]Baird L, Tsujita T, Kobayashi EH, Funayama R, Nagashima T, Nakayama K, Yamamoto M
10.1128/MCB.00439-16
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27920251
120.Renal Anemia Model Mouse Established by Transgenic Rescue with an Erythropoietin Gene Lacking Kidney-Specific Regulatory Elements..[Molecular and cellular biology,37(4),(2017)]Ikuo Hirano, Norio Suzuki, Shun Yamazaki, Hiroki Sekine, Naoko Minegishi, Ritsuko Shimizu, Masayuki Yamamoto
10.1128/MCB.00451-16
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27920250
Pageļ¼š [prev] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [next]
BackTop
copyright(c)2005 Tohoku University