Books, Original Papers & Review Papers- AOKI Masashi -
number of results to view: what to display: sort:
[B]:Books [O]:Original Papers [R]:Review Papers
total:526
[2017]
81.[O] Altered Tau Isoform Ratio Caused by Loss of FUS and SFPQ Function Leads to FTLD-like Phenotypes.[CELL REPORTS,18(5),(2017),1118-1131]Shinsuke Ishigaki, Yusuke Fujioka, Yohei Okada, Yuichi Riku, Tsuyoshi Udagawa, Daiyu Honda, Satoshi Yokoi, Kuniyuki Endo, Kensuke Ikenaka, Shinnosuke Takagi, Yohei Iguchi, Naruhiko Sahara, Akihiko Takashima, Hideyuki Okano, Mari Yoshida, Hitoshi Warita, Masashi Aoki, Hirohisa Watanabe, Haruo Okado, Masahisa Katsuno, Gen Sobue
10.1016/j.celrep.2017.01.013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28147269 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000396477300005&DestApp=WOS
82.[O] Longitudinal study of cognitive and cerebral metabolic changes in Parkinson's disease.[JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES,372,(2017),288-293]Toru Baba, Yoshiyuki Hosokai, Yoshiyuki Nishio, Akio Kikuchi, Kazumi Hirayama, Kyoko Suzuki, Takafumi Hasegawa, Masashi Aoki, Atsushi Takeda, Etsuro Mori
10.1016/j.jns.2016.11.068
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28017230 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000393002500055&DestApp=WOS
83.[O] DnaJ/Hsp40 Family and Parkinson's Disease..[Frontiers in neuroscience,11,(2017),743-]Hasegawa T, Yoshida S, Sugeno N, Kobayashi J, Aoki M
10.3389/fnins.2017.00743
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29367843
84.[O] Open-label 24-week extension study of edaravone (MCI-186) in amyotrophic lateral sclerosis.[AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS AND FRONTOTEMPORAL DEGENERATION,18,(2017),55-63]Koji Abe, Masashi Aoki, Shoji Tsuji, Yasuto Itoyama, Gen Sobue, Masanori Togo, Chikuma Hamada, Hidenao Sasaki, Lchiro Yabe, Shizuki Doi, Hitoshi Warita, Takashi Lmai, Hiroaki Ito, Mitsumasa Fukuchi, Etsuko Osumi, Manabu Wada, Lmaharu Nakanol, Mitsuya Morita, Katsuhisa Ogata, Yuichi Maruki, Kimiko Ito, Osamu Kano, IViineo Yamazaki, Yuji Takahashi, Hiroyuki Ishiura, Micko Ogino, Ryoko Koike, Chiho Ishida, Tsuyoshi Uchiyama, Koichi Mizoguchi, Tomokazu Obi, Hirohisa Watanabe, Naoki Atsuta, Ikuko Aiba, Akira Taniguchi, Hideyuki Sawada, Takanori Hazama, Harutoshi Fujimura, Hirofumi Kusaka, Takenobu Kunieda, Hiroshi Kikuchi, Hidenori Matsuo, Hidetsug-U Ueyama, Kazutoshi Uekawa, Masahiko Tanaka, Makoto Akimoto, Kazue Nakamura, Masaki Ueda, Kuniko Kotani, Hiroshi Matsui, Takatomo Yoneoka, Kazunori Morimoto, Kouichi Sasaki, Nianabu Hirai, Aiko Murakami, Tomoko Natori, Rie Sumii, Hidetomo Terai, Takuya Kudou, Fumihiro Takahashi, Tomohisa Iwasaki, Kazuoki Kondo, Hiide Yoshino
10.1080/21678421.2017.1364269
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28872920 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000410949600008&DestApp=WOS http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=85029231382&partnerID=40
85.[O] Exploratory double-blind, parallel-group, placebo-controlled extension study of edaravone (MCI-186) in a yotrophic lateral sclerosis.[AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS AND FRONTOTEMPORAL DEGENERATION,18,(2017),20-31]Koji Abe, Yasuto Itoyama, Shoji Tsuji, Gen Sobue, Masashi Aoki, Manabu Doyu, Chikuma Hamada, Hidenao Sasaki, Asako Takei, Isao Yamashita, Takashi Imai, Imaharu Nakano, Koichi Okamoto, Yuichi Maruki, Shuichi Mishima, Jin Nishimiya, Yasuo Iwasaki, Mineo Yamazaki, Yuji Takahashi, Mieko Ogino, Yutaka Ogino, Masafumi Ogawa, Tetsumasa Kamei, Tsuyoshi Uchiyama, Hirohisa Watanabe, Yasumasa Kokubo, Hideyuki Sawada, Takanori Hazama, Fumiharu Kimura, Harutoshi Fujimura, Hirofumi Kusaka, Tsukasa Hashimoto, Fakeshi Yamada, Yuji Kanamori, Kenji Yamasaki, Shizuma Kaku, Hitoshi Kikuchi, Shigehiro Imamura, Seiichiro Sugimoto, Masahiko Kishi, Masahiko Tanaka, Makoto Akimotot, Kazue Nakamura, Hiroshi Naito, Aiko Murakami, Hajime Sakamoto, Takatomo Yoneoka, Katsuyuki Enjoji, Junko Ogawa, Kiyoe Yano, Makiko Yashiro, Manabu Hirai, Keiko Furuta, Kouichi Sasaki, Youichi Shiide, Gen Takayanagi, Fumihiro Takahashi, Tomohisa Iwasaki, Kazuoki Kondo, Hiide Yoshino
10.1080/21078421.2017.1362000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28872918 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000410949600004&DestApp=WOS http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=85029215128&partnerID=40
86.[O] A post-hoc subgroup analysis of outcomes in the first phase III clinical study of edaravone (MCI-186) in amyotrophic lateral sclerosis.[AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS AND FRONTOTEMPORAL DEGENERATION,18,(2017),11-19]Koji Abe, Yasuto Itoyarna, Shoji Tsuji, Gen Sobue, Masashi Aoki, Manabu Doyu, Chikuma Hamada, Masanori Togo, Takatomo Yoneoka, Masahiko Tanaka, Makoto Akimotot, Kazue Nakamura, Fumihiro Takahashi, Kazuoki Kondo, Hiide Yoshino
10.1080/21678421.2017.1363780
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28872917 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000410949600003&DestApp=WOS http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=85029211000&partnerID=40
[2016]
87.[O] Questionnaire survey on recruitment for Japanese Neurology Society..[Rinsho shinkeigaku = Clinical neurology,56(12),(2016),866-872]Nishiyama K, Amano T, Aoki M, Inuzuka T, Taniwaki T, Toyoshima I, Hashimoto Y, Fukutake T, Yoshii F, Ando Y
10.5692/clinicalneurol.cn-000949
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27890883
88.[O] Tardily accelerated neurologic deterioration in two-step thallium intoxication.[JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE,34,(2016),234-236]Hiroshi Kuroda, Yoshiyuki Mukai, Shuhei Nishiyama, Takayuki Takeshita, Maki Tateyama, Atsushi Takeda, Masashi Aoki
10.1016/j.jocn.2016.09.003
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27692615 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000389093300055&DestApp=WOS
89.[O] Response to treatment of myasthenia gravis according to clinical subtype.[BMC NEUROLOGY,16(1),(2016),225-]Tetsuya Akaishi, Yasushi Suzuki, Tomihiro Imai, Emiko Tsuda, Naoya Minami, Yuriko Nagane, Akiyuki Uzawa, Naoki Kawaguchi, Masayuki Masuda, Shingo Konno, Hidekazu Suzuki, Hiroyuki Murai, Masashi Aoki, Kimiaki Utsugisawa
10.1186/s12883-016-0756-3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27855632 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000388129600003&DestApp=WOS
90.[O] Myelin injury without astrocytopathy in neuroinflammatory disorders with MOG antibodies.[JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY,87(11),(2016),1257-U128]Kimihiko Kaneko, Douglas Kazutoshi Sato, Ichiro Nakashima, Shuhei Nishiyama, Satoru Tanaka, Romain Marignier, Jae-Won Hyun, Luana Michelli de Oliveira, Markus Reindl, Thomas Seifert-Held, Maria Sepulveda, Sasitorn Siritho, Patrick Joseph Waters, Kazuhiro Kurosawa, Tetsuya Akaishi, Hiroshi Kuroda, Tatsuro Misu, Naraporn Prayoonwiwat, Thomas Berger, Albert Saiz, Ho Jin Kim, Kyoichi Nomura, Dagoberto Callegaro, Kazuo Fujihara, Masashi Aoki
10.1136/jnnp-2015-312676
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26800711 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000389151200018&DestApp=WOS
91.[O] Hypoxia-like tissue injury and glial response contribute to Balo concentric lesion development.[NEUROLOGY,87(19),(2016),2000-2005]Yoshiki Takai, Tatsuro Misu, Shuhei Nishiyama, Hirohiko Ono, Hiroshi Kuroda, Ichiro Nakashima, Ryuta Saito, Masayuki Kanamori, Yukihiko Sonoda, Toshihiro Kumabe, Shunji Mugikura, Mika Watanabe, Masashi Aoki, Kazuo Fujihara
10.1212/WNL.0000000000003308
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27733565 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000392233600011&DestApp=WOS
92.[O] In vivo visualization of tau deposits in corticobasal syndrome by F-18-THK5351 PET.[NEUROLOGY,87(22),(2016),2309-2316]Akio Kikuchi, Nobuyuki Okamura, Takafumi Hasegawa, Ryuichi Harada, Shoichi Watanuki, Yoshihito Funaki, Kotaro Hiraoka, Toru Baba, Naoto Sugeno, Ryuji Oshima, Shun Yoshida, Junpei Kobayashi, Michinori Ezura, Michiko Kobayashi, Ohito Tano, Shunji Mugikura, Ren Iwata, Aiko Ishiki, Katsutoshi Furukawa, Hiroyuki Arai, Shozo Furumoto, Manabu Tashiro, Kazuhiko Yanai, Yukitsuka Kudo, Atsushi Takeda, Masashi Aoki
10.1212/WNL.0000000000003375
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27794115 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000392240300012&DestApp=WOS
93.[O] Multicenter questionnaire survey for sporadic inclusion body myositis in Japan.[ORPHANET JOURNAL OF RARE DISEASES,11(1),(2016),146-]Naoki Suzuki, Madoka Mori-Yoshimura, Satoshi Yamashita, Satoshi Nakano, Ken-ya Murata, Yukie Inamori, Naoko Matsui, En Kimura, Hirofumi Kusaka, Tomoyoshi Kondo, Itsuro Higuchi, Ryuji Kaji, Maki Tateyama, Rumiko Izumi, Hiroya Ono, Masaaki Kato, Hitoshi Warita, Toshiaki Takahashi, Ichizo Nishino, Masashi Aoki
10.1186/s13023-016-0524-x
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27821140 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000387187000001&DestApp=WOS
94.[O] Different etiologies and prognoses of optic neuritis in demyelinating diseases.[JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY,299,(2016),152-157]Tetsuya Akaishi, Ichiro Nakashima, Takayuki Takeshita, Kimihiko Kaneko, Shunji Mugikura, Douglas Kazutoshi Sato, Toshiyuki Takahashi, Toru Nakazawa, Masashi Aoki, Kazuo Fujihara
10.1016/j.jneuroim.2016.09.007
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27725114 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000386190900024&DestApp=WOS
95.[O] Pregnancy-related relapse risk factors in women with anti-AQP4 antibody positivity and neuromyelitis optica spectrum disorder.[MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL,22(11),(2016),1413-1420]Yuko Shimizu, Kazuo Fujihara, Takashi Ohashi, Ichiro Nakashima, Kazumasa Yokoyama, Ryotaro Ikeguch, Toshiyuki Takahashi, Tatsuro Misu, Satoru Shimizu, Masashi Aoki, Kazuo Kitagawa
10.1177/1352458515583376
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25921053 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000390574700013&DestApp=WOS
96.[R] 医学と医療の最前線 筋萎縮性側索硬化症の治療開発の現状.[日本内科学会雑誌,105(10), (2016), 2055-2062]青木 正志
97.[O] The binding property of a monoclonal antibody against the extracellular domains of aquaporin-4 directs aquaporin-4 toward endocytosis..[Biochemistry and biophysics reports,7,(2016),77-83]Huang P, Takai Y, Kusano-Arai O, Ramadhanti J, Iwanari H, Miyauchi T, Sakihama T, Han JY, Aoki M, Hamakubo T, Fujihara K, Yasui M, Abe Y
10.1016/j.bbrep.2016.05.017
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28955892
98.[O] Genotype-phenotype relationships in familial amyotrophic lateral sclerosis with FUS/TLS mutations in Japan..[Muscle & nerve,54(3),(2016),398-404]Tetsuya Akiyama, Hitoshi Warita, Masaaki Kato, Ayumi Nishiyama, Rumiko Izumi, Chikako Ikeda, Masaki Kamada, Naoki Suzuki, Masashi Aoki
10.1002/mus.25061
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26823199
99.[O] A rapid functional decline type of amyotrophic lateral sclerosis is linked to low expression of TTN.[JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY,87(8),(2016),851-858]Hazuki Watanabe, Naoki Atsuta, Akihiro Hirakawa, Ryoichi Nakamura, Masahiro Nakatochi, Shinsuke Ishigaki, Aritoshi Iida, Shiro Ikegawa, Michiaki Kubo, Daichi Yokoi, Hirohisa Watanabe, Mizuki Ito, Masahisa Katsuno, Yuishin Izumi, Mitsuya Morita, Kazuaki Kanai, Akira Taniguchi, Ikuko Aiba, Koji Abe, Koichi Mizoguchi, Masaya Oda, Osamu Kano, Koichi Okamoto, Satoshi Kuwabara, Kazuko Hasegawa, Takashi Imai, Akihiro Kawata, Masashi Aoki, Shoji Tsuji, Kenji Nakashima, Ryuji Kaji, Gen Sobue
10.1136/jnnp-2015-311541
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26746183 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000380392200009&DestApp=WOS
100.[R] 【認知症・神経変性疾患の克服への挑戦】 新たな技術開発によるチャレンジ HGFによる筋萎縮性側索硬化症(ALS)に対する治療法の開発.[生体の科学,67(4), (2016), 344-348]青木 正志, 割田 仁, 鈴木 直輝, 加藤 昌昭
Page: [prev] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [next]
BackTop
copyright(c)2005 Tohoku University